Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Zasady tworzenia rozkladów jazdy w komunikacji lokalnej (ST)

Nasze podręczniki specjalistyczne

ZASADY TWORZENIA ROZKŁADÓW JAZDY W KOMUNIKACJI LOKALNEJ (miejskiej i aglomeracyjnej)

 

S P I S   T R E Ś C I   (stron - 478; rocznik 2022; wydanie I):

 

ROZDZIAŁ I - PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 1. Definicja usług publicznych i użyteczności publicznej
  • Komunikacja publiczna w Unii Europejskiej
   • Etapy integracji transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej
   • Nowy stan prawny w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  • Komunikacja publiczna w kraju
   • Stan prawny krajowego transportu publicznego do 2017 roku
   • Nowe rozwiązania w zakresie w zakresie komunikacji pasażerskiej wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
    • Informacje ogólne i definicje
    • Organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym użyteczności  publicznej
     • Zadania organizatorów transportu zbiorowego użyteczności publicznej
     • Tryby wyboru operatorów transportu zbiorowego użyteczności publicznej
    • Organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym niemającym statusu użyteczności publicznej
    • Centralna ewidencja przewoźników
    • Zarządzanie publicznym transportem drogowym
    • Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego
    • Finansowanie publicznego o charakterze użyteczności publicznej
   • Ekologiczność i energochłonność transportu
   • Ustalanie rekompensaty w transporcie użyteczności publicznej
   • Plan zrównoważonego rozwoju transportu
 2. Źródła finansowania komunikacji publicznej

ROZDZIAŁ II - SYSTEM KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 1. Pojęcie systemu komunikacji zbiorowej
  • Rodzaje systemów komunikacyjnych
  • Modele funkcjonowania komunikacji publicznej
 2. Elementy systemu komunikacji zbiorowej
  • Linie komunikacyjna
   • Podział linii ze względu na obsługę przystanków
    • Linie zwykłe
    • Linie przyspieszone
    • Linie pospieszne
    • Linie ekspresowe
   • Podział linii ze względu na okresy kursowania
    • Linie stałe dzienne
    • Linie okresowe dzienne
    • Linie nocne
    • Linie sezonowe, okolicznościowe i specjalne
    • Wyjątki w kursowaniu dla określonych dni w ciągu roku
   • Podział linii ze względu na zasięg trasy
    • Linie miejskie
    • Linie aglomeracyjne
    • Linie międzygminne (lokalne)
    • Podział linii ze względu na ich zasięg
   • Kursy komunikacyjne
    • Rodzaje kursów komunikacyjnych
     • Kursy handlowe
     • Warianty podstawowe kursów wahadłowych
     • Linie i kursy okrężne
     • Wjazdy kieszeniowe
     • Kursy łączone między dwoma liniami
    • Kursy dojazdowe i zjazdowe
    • Kursy łączące linie w ramach brygad wieloliniowych
   • Znaczenie zajezdni w rozkładzie jazdy
   • Parametry sieci komunikacyjnej
  • Infrastruktura komunikacyjna
   • Liniowa infrastruktura komunikacyjna
    • Liniowa drogowa infrastruktura komunikacyjna
    • Liniowa szynowa infrastruktura komunikacyjna
   • Punktowa infrastruktura komunikacyjna
  • Środki transportowe
   • Drogowe środki transportu publicznego
    • Autobusy
    • Trolejbusy
   • Szynowe środki transportu miejskiego
    • Tramwaje
    • Kolej miejska i aglomeracyjna
 3. Jakość komunikacji zbiorowej
 4. Projektowanie układów komunikacyjnych
 5. Rola informacji w komunikacji publicznej

ROZDZIAŁ III - PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY ROZKŁADU JAZDY

 1. Rozpoznanie zagadnienia
  • Przyczyny budowania rozkładu jazdy
   • Nowa linia komunikacyjna
   • Modyfikacja istniejącej linii komunikacyjnej
   • Zmiana trasy uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi
  • Zapotrzebowanie na przewozy
   • Badanie potoków pasażerskich
   • Potencjalne grupy pasażerów
   • Analizy demograficzne
  • Miejsca obsługi pasażerów oraz postojów technicznych
  • Wyznaczanie przebiegu linii komunikacyjnej
   • Linie o charakterze użyteczności publicznej
   • Linie komercyjne
    • Przewozy komercyjne regularne
    • Przewozy komercyjne regularne specjalne
   • Rozpoznanie terenowe
    • Drogi szynowe - tramwaje
    • Drogi kołowe - autobusy
   • Istota porozumień międzygminnych i związków transportowych
  • Analiza rentowności linii komunikacyjnych
  • Układy kursów autobusowych
  • Pojęcie prędkości w komunikacji publicznej
   • Rodzaje prędkości w komunikacji publicznej
   • Prędkości jazdy występujące w komunikacji miejskiej
  • Czasy przejazdów na liniach komunikacyjnych
   • Czynniki wpływające na wyznaczanie czasów przejazdu
    • Czynniki stałe
    • Czynniki zmienne
   • Czasy przejazdu na linii komunikacyjnej
    • Wyznaczanie czasów przejazdu
    • Odchylenia od czasów przejazdów w komunikacji miejskiej
     • Stosowanie wyjątków w czasach przejazdu
     • Rozwiązania szczególne w wyznaczaniu czasów przewozu
      • Zerowy czas przejazdu pomiędzy przystankami
      • Różnicowanie czasów przejazdów pomiędzy przystankami
       dla różnych kategorii linii
      • Wydłużenie czasu przejazdu pomiędzy przedostatnim przystankiem a krańcówką
      • Buforowanie czasów w przypadku połączeń z konieczną przesiadką
      • Czasy przejazdów pomiędzy słupkami przystankowymi tego samego zespołu przystankowego
     • Lokalne ograniczenia prędkości, a rozkład jazdy
   • Czas postojów na liniach komunikacyjnych
   • Układ trasy a taryfa przewozowa

ROZDZIAŁ IV - BUDOWANIE ROZKŁADU JAZDY

 1. Wyznaczenie zapotrzebowania na przewóz
 2. Taktowanie częstości i częstotliwości linii komunikacyjnej
 3. Uwarunkowania prawne w konstrukcji rozkładu jazdy
  • Uzgodnienia korzystania z przystanków i dworców
  • Zastosowanie ustawy o czasie pracy kierowców
 4. Wyznaczanie czasów buforowych
 5. Układanie szczegółowego rozkładu jazdy
 6. Klasyfikacja zadań transportowych (brygad)
  • Typy zadań (brygad) transportowych
   • Brygada całodzienna
   • Brygada całodzienna ze skróconymi godzinami kursowania
   • Brygada szczytowa dla szczytu porannego
   • Brygada szczytowa dla szczytu popołudniowego
   • Brygada dzienna jednozmianowa
   • Brygada jednozmianowa poranna
   • Brygada jednozmianowa popołudniowa
   • Brygada jednozmianowa wieczorna
   • Brygada nocna
  • Organizacja pracy zadań (brygad) transportowych
 7. Przydział taboru do zadań przewozowych
 8. Optymalizacja organizacji pracy taboru i kierowców
 9. Nomenklatura zadań transportowych
 10. Podział służb, miejsce zmian i harmonogramy pracy kierowców
 11. Rozkład jazdy w różnych typach dni ruchowych
 12. Rozkłady jazdy dla przewozów regularnych specjalnych
 13. Szczegółowe uwarunkowania w tworzeniu rozkładu jazdy
  • Odcinki jednotorowe w komunikacji tramwajowej
  • Odcinki dróg o nienormatywnej szerokości
  • Rozkład jazdy komunikacji zastępczej na przykładzie autobusu za tramwaj
 14. Rozkład jazdy pojedynczej linii w sieci komunikacyjnej
  • Powiązania między liniami komunikacyjnymi
  • Kształt połączenia przesiadkowego 403Czas oczekiwania na połączenie przesiadkowe
  • Warunki, w których oczekuje się na połączenie przesiadkowe
  • Niezawodność wystąpienia przesiadki w wyznaczonym miejscu
  • Informacja na temat możliwości dokonywania przesiadki
  • Grupowanie linii pod kątem przesiadek na określonych ciągach komunikacyjnych, w tym obecność połączeń alternatywnych
  • Celowość połączeń przesiadkowych
  • Możliwość dokonywania przesiadek w obszarze węzłów przesiadkowych
  • Obecność i wyposażenie węzłów przesiadkowych
 15. Synchronizacja linii na wspólnych odcinkach
 16. Schematy synchronizacyjne dla sieci komunikacyjnej
 17. Rodzaje raportów związanych z rozkładami jazdy
 18. Formy wykorzystania rozkładu jazdy
  • Wykorzystanie rozkładu jazdy u przewoźnika
   • Kalendarz powszechny a komunikacyjny
   • Plan pracy przewozowej
   • Budowa planu zatrudnienia w oparciu o podział służb
   • Wyznaczenie planu urlopowego w grupie kierowców prowadzących pojazdy
  • Okresy rozliczeniowe pracy kierowców prowadzących pojazdy
  • Publikacja rozkładu jazdy dla pasażerów
   • Statyczne formy prezentowania rozkładów jazdy
   • Dynamiczne systemy prezentacji rozkładów jazdy
  • Zastosowanie rozkładów jazdy
   • Rozkład jazdy jako oferta przewozowa
   • Rozkład jazdy jako załącznik do uzyskania prawa do wykonywania komunikacji publicznej
   • Rozkład jazdy jako dokument kontroli

ROZDZIAŁ V - EWALUACJA ROZKŁADÓW JAZDY AUTOBUSÓW

ROZDZIAŁ VI - ZADANIA I ĆWICZENIA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

Dbamy o to, aby nasze podręczniki były zawsze aktualne.