Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem

Nasze podręczniki specjalistyczne

GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Wydanie I - rok 2024 (stron 304)

Niniejszy podręcznik jest materiałem zawierającym wiedzę dotyczącą gospodarki magazynowej
i zarządzania magazynem, w tym również magazynem spedycyjnym.
Omówiono funkcje i zadania magazynów, środki transportu bliskiego, wymagania wobec personelu
magazynowego, opakowania, jednostki ładunkowe, zapasy magazynowe i ich analizę, systemy, procesy
i strefy magazynowe, zasady zarządzania magazynem, ocenę gospodarki magazynowej (zapasy magazyno-
we i ich optymalizacja), przepisy i normy w magazynowaniu oraz magazynowanie substancji chemicznych,
odpadów i towarów niebezpiecznych.

Informacje o książce

ISBN: 978-83-966798-4-0.
Wydawca: ATUT-BM Sp. z o.o., 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 10D/5.
Autorzy: dr inż. Bogusław Madej, dr Robert Madej.
Rozmiar książki: B5
Ilość stron: 304
Okładka: miękka lakierowana
Cena:  94,50 PLN (brutto) + koszty przesyłki

 

U W A G A :

Nasze podręczniki papierowe sprzedaje nasz dystrybutor

T.S. Learn - Jacek Kurcz

Poniższy przycisk przeniesie Cię do dystrybutora celem zakupu książki

Dbamy o to, aby nasze podręczniki były zawsze aktualne.