Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy ładunków nienormatywnych (ST)

Nasze podręczniki specjalistyczne

PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIENORMATYWNYCH (spis treści)

S P I S   T R E Ś C I   (stron - 47):

Wstęp

Definicje i normy
Podział ładunków nienormatywnych
Pojazdy nienormatywne
Dokumenty w przewozach nienormatywnych
Zezwolenia w przewozach nienormatywnych
      Zezwolenie kategorii I
      Zezwolenie kategorii II
      Zezwolenia kategorii III

      Zezwolenie kategorii IV
      Zezwolenie kategorii V

Procedura uzyskiwania zezwoleń

Organizacja przewozów nienormatywnych
      Czynności przygotowawcze
      Rozpoznanie zadania
      Dobór środka transportu
      Ustalenie trasy przewozu
      Załatwienie zezwolenia na przewóz
      Dobór urządzeń i narzędzi do obsługi przewozu
      Dobór mocowań i zabezpieczeń
      Dobór ekipy załadunkowej i wyładunkowej
      Opracowanie technologii transportu
      Przygotowanie pojazdu do przewozu
            Podstawienie pojazdu
            Załadunek pojazdu
            Zabezpieczenie ładunku
            Przygotowanie transportu i pobieranie wymaganych dokumentów
      Realizacja przewozu
            Zezwolenie na przewóz
            Trasa przewozu
            System zabezpieczeń przy przewozie ładunku nienormatywnego
            System nadzoru przy przewozie ładunku nienormatywnego
      Rozładunek
Ładunki nienormatywne – Przewozy kombinowane
Kontrole w przewozach nienormatywnych
Podsumowanie
Źródła

Dbamy o to, aby nasze podręczniki były zawsze aktualne.