Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy artykułów żywnościowych (Ebook)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania29.4009-11-2022 - 31-12-2026
36-jpgW książce omówione zostały przepisy, definicje i normy dotyczące żywności, zagrożenia dla żywności i ich rodzaje, technologie produkcji i utrwalania żywności oraz ich rodzaje, systemy bezpieczeństwa i jakości żywności, organizacja transportu żywności szybko psującej się, zasady przewozu wybranych rodzajów żywności, zasady załadunku i mocowania w pojeździe artykułów żywnościowych pakowanych, płynnych i wiszących oraz dokumentacja wymagana w przewozie żywności. Objętość książki - 254 strony.

Czym jest ebook i do kogo jest skierowany?

Ebook to elektroniczna wersja książek papierowych przedstawiona na ekranie komputera. Udostępniamy je zawsze w wersji kolorowej, co ułatwia ich czytanie. Niniejszy ebook jest książką opisującym zasady stosowania czasu pracy kierowców w transporcie drogowym oraz opisuje zasady Pakietu Mobilności ogłoszony przez Unię Europejską..

Jaki jest cel książki?

CELEM książki jest przybliżenie czytelnikowi przepisów obowiązujących w przewozie artykułów żywnościowych, w tym również artykułów żywnościowych szybko psujących się.

Cena i czas dostępu do książki

Cena dostępu: 52,50 zł brutto. (50,00 zł netto + 5% VAT)
Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

 1. przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) - dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
 2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto  bankowe (w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427) lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Czas dostępu do książki: przez okres 45 dni od dnia uruchomienia dostępu.

Spis treści podręcznika - objętość książki 254 strony

INFORMACJE WSTĘPNE

 • Co to jest żywność?
 • Znaczenie żywności
 • Podstawa prawna
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
  • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
  • Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius)
 • Definicje

ZAGROŻENIA DLA ŻYWNOŚCI

 • Zagrożenia fizyczne
 • Zagrożenia chemiczne
 • Zagrożenia biologiczne
 • Zagrożenia genetyczne

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 • Żywność konwencjonalna
 • Regionalna żywność tradycyjna
 • Żywność ekologiczna
 • Nowa żywność
  • Żywność z krajów pozaunijnych (z krajów trzecich)
  • Żywność modyfikowana genetycznie (transgeniczna)
  • Żywność z klonowania zwierząt
  • Substytuty mięsa
  • Żywność z komórek lub hodowli tkanek zwierząt, roślin, mikroorganizmów, alg i grzybów (żywność in vitro)
   • Mięso in vitro
   • Rośliny in vitro
   • Białka z pojedynczych komórek
  • Hydroponiczna uprawa roślin
  • Żywność dedykowana
   • Żywność funkcjonalna
   • Żywność wygodna
   • Dietetyczne środki spożywcze

TECHNOLOGIE UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

 • Fizyczne metody utrwalania żywności
  • Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur
  • Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur
  • Utrwalanie żywności za pomocą jej odwodnienia
 • Osmoaktywne metody utrwalania żywności
 • Chemiczne metody utrwalania żywności
 • Biologiczne metody utrwalania żywności
 • Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Mieszane metody utrwalania żywności
 • Homogenizacja żywności

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 • Nadzór wewnętrzny nad przewozem żywności
  • System GAP (Dobra Praktyka Rolnicza)
  • System GHP (Dobra praktyka higieniczna)
  • System GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
  • System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
 • Nadzór zewnętrzny nad produkcją żywności
  • Audyty zewnętrzne
  • Kontrole państwowe

SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

 • Bezpieczeństwo a systemy jakości żywności
  • System QACP (System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości)
  • System jakości ISO 9000 - 9004
  • System TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością)
 • Chronione systemy jakości
  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
 • Polskie systemy jakości
 • Kontrola jakości
  • Audyty zewnętrzne
  • Kontrole państwowe

TRANSPORT ŻYWNOŚCI SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ

 • Podstawa prawna
 • Konwencja ATP
 • Przewozy żywności w kontrolowanej temperaturze
 • Wymagania dotyczące pojazdów
  • Rodzaje pojazdów do przewozu żywności
  • Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojazdach
  • Kontrole okresowe pojazdów
 • Obowiązki przewoźnika
 • Obowiązki kierowcy
 • Organizacja transportu żywności
  • Przygotowanie pojazdu
  • Opakowania transportowe żywności
  • Załadunek żywności
  • Przewóz żywności
  • Rozładunek pojazdu i zakończenie zadania przewozowego
  • Podsumowanie obowiązków kierowcy i przewoźnika w przewozie
  • Dezynfekcja pojazdu
  • Kontrole stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego

ZASADY PRZEWOZU RÓŻNYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI

 • Przewozy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
 • Przewozy luzem żywności sypkiej i suchej
 • Przewozy pieczywa
 • Przewozy mleka i produktów mlecznych
 • Przewozy mięsa surowego
 • Przewozy wyrobów garmażeryjnych
 • Przewóz koncentratów spożywczych
 • Przewozy napojów
 • Przewozy ryb
 • Przewozy jaj
 • Przewozy owoców i warzyw

PRAWIDOWY ZAŁADUNEK ŻYWNOŚCI W TRANSPORCIE

 • Rozmieszczanie i mocowanie ładunków stałych w pojeździe
  • Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu
  • Ograniczenia w ładowaniu pojazdów
  • Środek ciężkości ładunku i plan ładowania
  • Sposoby mocowania ładunków
 • Zasady bezpiecznego transportu ładunków płynnych cysternami
 • Zasady bezpiecznego transportu ładunków wiszących

DOKUMENTACJA PRZEWOZOWA
BIBLIOGRAFIA

O autorze

Dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.