Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Ubezpieczenia w transporcie drogowym (Ebook)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania37.8003-12-2022 - 31-12-2030
37-jpg

Czym jest ebook i do kogo jest skierowany?

Ebook to elektroniczna wersja książek papierowych przedstawiona na ekranie komputera. Udostępniamy je zawsze w wersji kolorowej, co ułatwia ich czytanie. Niniejszy ebook jest książką opisującym zasady stosowania czasu pracy kierowców w transporcie drogowym oraz opisuje zasady Pakietu Mobilności ogłoszony przez Unię Europejską..

Jaki jest cel książki?

CELEM książki jest przybliżenie czytelnikowi problematyki ubezpieczeń do wykorzystania jej w transporcie drogowym i spedycji

Cena i czas dostępu do książki

Cena dostępu: 42 zł brutto. (40,00 zł netto + 5% VAT)
Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

  1. przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) - dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
  2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto  bankowe (w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427) lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Czas dostępu do książki: przez okres 30 dni od dnia uruchomienia dostępu.

Spis treści podręcznika - objętość książki 174 strony

WSTĘP
TROCHĘ HISTORII NA TEMAT UBEZPIECZEŃ
SŁOWNIK TERMINÓW UBEZPIECZENIOWYCH
UBEZPIECZENIE I ICH CEL
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
SZKODY W UBEZPIECZENIACH
DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
    Ogólne warunki ubezpieczenia
    Umowa ubezpieczenia
    Polisa ubezpieczeniowa
KLASYFIKACJA UBEZPIECZEŃ
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
    Ubezpieczenia pracownicze
    Ubezpieczenia rentowe
    Ubezpieczenia chorobowe
    Ubezpieczenia wypadkowe
    Ubezpieczenia zdrowotne
    Ubezpieczenia rolnicze
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
    Ubezpieczenia osobowe
        Podstawowe funkcje ubezpieczeń osobowych
        Po co ludzie kupują ubezpieczenia?
        Rodzaje ubezpieczeń osobowych
            Ubezpieczenie na życie
            Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
            Ubezpieczenia chorobowe
            Ubezpieczenia zdrowotne
            Ubezpieczenia posagowe
            Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
    Ubezpieczenia majątkowe
        Ubezpieczenia mienia
        Ubezpieczenia dotyczące praw i zobowiązań
            Informacje ogólne
            Rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
    Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym (OC)
    Ubezpieczenie ZIELONA KARTA
    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
    Ubezpieczenie AUTO CASCO
    Ubezpieczenie CAR ASSISTANCE
    Ubezpieczenie ochrony prawnej
    Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
    Ubezpieczenia bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób
UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE
    Informacje ogólne
    Rodzaje ubezpieczeń transportowych
        Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
        Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
        Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)
        Ubezpieczenie CARGO
        Inne ubezpieczenia transportowe
            Ubezpieczenie kabotażowe
            Ubezpieczenie do licencji przewoźnika
LIKWIDACJA SZKÓD I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
    Zgłoszenie szkody
    Likwidacja szkody
        Proces likwidacji szkody
        Likwidacja szkody komunikacyjnej
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM
JAK DOBRZE UBEZPIECZYĆ SIĘ?
    Określenie swoich potrzeb ubezpieczeniowych
    Poszukiwanie właściwego ubezpieczenia
    Zapoznanie się z Oglnymi Warunkami Ubezpieczenia
    Zawarcie umowy ubezpieczeniowej
INSTYTUCJE OCHRONY UBEZPIECZONYCH
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UBEZPIECZENIA
BIBLIOGRAFIA

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po pierwszym dostępie do platformy i wpisaniu swoich danych w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

O autorze

Dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.