Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy ładunków nienormatywnych (szkolenie na zlecenie firm)

 

Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniodawcy szkolenia lub inne wskazane przez niego miejsceSzkolenie grupowe (stacjonarne) w zakładzie pracy (na zamówienie) - cena do negocjacji
17-jpgPrzewozy nienormatywne to przewozy przekraczające dopuszczalne wymiary pojazdów, ich masy całkowite lub naciski osi na jezdnię. Większość z tych przewozów stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Albo nie mieszczą się w szerokości pasa drogi powodując zakłócenie ruchu drogowego, albo powodują niszczenie nawierzchni drogi z powodu jej przeciążenia. Dlatego każdy taki przewóz wymaga zgody odpowiednich władz, a jego realizacja bez tej zgody kończy się nałożeniem kar na przewoźnika.

Kontakt do negocjacji

Telefon: 690 936 501 (Bogusław Madej)

Email: bmadej@atut-bm.pl

 

Zadzwoń lub prześlij zapytanie ------>

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie osoby szkolonej z przepisami dotyczącym wykonywania przewozów ładunków nienormatywnych i wymaganiami, jakie przewoźnik musi spełnić, aby te przewozy realizować. 

W szczególności wyjaśniamy uczestnikom szkolenia:

 1. co to jest przewóz ładunku normatywnego i nienormatywnego,
 2. co to jest pojazd nienormatywny,
 3. zasady rejestracji pojazdów nienormatywnych,
 4. jakie są zezwolenia na wykonywanie przewozów ładunków nienormatywnych, kto je wydaje i w jakich sytuacjach są wymagane,
 5. kiedy przewóz ładunku nienormatywnego musi być pilotowany i w jaki sposób ma być wykonany pilotaż,
 6. zasad organizacji i realizacji przewozów ładunków nienormatywnych.

Kwalifikacje wykładowców

Dr inż. Bogusław Madej

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.

Miejsce, termin, czas i cena szkolenia?

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym w miejscu i sali wskazanej przez Zleceniodawcę (najczęściej jest to w siedzibie Zleceniodawcy). 

Termin szkolenia: do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

Czas trwania szkolenia6 godzin.

Cena szkolenia: 3 800 zł brutto (do 10 osób szkolonych).

                          do uzgodnienia (powyżej 10 osób szkolonych).

Co oferujemy na szkoleniu?

Na szkoleniu zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie przez wykładowcę szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia).
 2. Prezentacje multimedialne na wysokim poziomie merytorycznym (ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej).
 3. Wykładowcę o dużym doświadczeniu transportowym i pedagogicznym (patrz "Kwalifikacje wykładowcy").
 4. Dyskusję i możliwość zadawania pytań.
 5. Materiały szkoleniowe: napisany przez nas podręcznik "Przewozy ładunków nienormatywnych" (format B5, stron: 63).
 6. Po zakończeniu szkolenia - zaświadczenia ukończenia szkolenia dla każdego z jego uczestników.

Co przywozimy na szkolenie

Przywozimy na szkolenie:

 1. Prezentacje szkoleniowe.
 2. Notebooka i rzutnik do wyświetlania prezentacji (jeżeli na sali będzie stały rzutnik – możemy z niego korzystać),
 3. Podręczniki, jako materiały szkoleniowe.

Czego oczekujemy od Zleceniodawcy?

 

Od Zlecającego szkolenie oczekujemy: 

 1. Wskazania i udostępnienia sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia oraz ekranu lub czystej białej ściany do wyświetlania prezentacji multimedialnych.
 2. Listy uczestników szkolenia z podaniem nazwisk, imion i numeru PESEL (wymagane do wystawienia zaświadczeń z odbycia szkolenia).

Program szkolenia

Moduł 1 - Informacje wstępne
Podstawy prawne wykonywanie przewozów nienormatywnych. Definicja przewozu normatywnego i charakterystyka jego parametrów. Definicja przewozu nienormatywnego i podstawowych pojęć występujących w przewozach nienormatywnych. Właściwości przewozu nienormatywnego. Wpływ rodzaju drogi na kwalifikację przewozu nienormatywnego.

Moduł 2 - Pojazdy nienormatywne

Rodzaje pojazdów, naczep i przyczep nienormatywnych oraz ich omówienie. Zasady dopuszczanie do ruchu pojazdu nienormatywnego. Uzyskiwanie odstępstwa od warunków technicznych spełnianych wymaganych wobec pojazdów. Homologacja typu pojazdów nienormatywnych i jej omówienie.

Moduł 3 - Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych

Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego. Kategorie zezwoleń na przewozy nienormatywne i ich omówienie. Warunki przejazdu przewozu nienormatywnego.

Moduł 4 - Organizacja przewozów nienormatywnych

problemy związane z organizacją i realizacją przewozów nienormatywnych. Zasady i etapy organizacji przewozów nienormatywnych. Czynności poprzedzające przewóz, a w tym rozpoznanie zadania przewozowego, dobór środka transportu i trasy przewozu, urządzeń i narzędzi do obsługi procesu, mocowania i zabezpieczenia ładunku, ekipy załadunkowej i wyładunkowej. Uzyskanie zezwolenia na przewóz nienormatywny. Opracowanie technologii transportu i przygotowanie dokumentacji. Warunki i zasady pilotowania przewozu nienormatywnego. Załadunek, przewóz i rozładunek ładunku nienormatywnego. Film pokazowy.

Moduł 5 - Przewozy nienormatywne w transporcie kombinowanym

Definicja transportu kombinowanego. Dlaczego transport kombinowany jest preferowany w przewozach nienormatywnych? Przykłady nienormatywnych przewozów w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym, morskim i lotniczym. Film.

Moduł 6 - Kontrole drogowe przewozów nienormatywnych

Kiedy jest dozwolony przewóz nienormatywny? organy mające uprawnienia do kontroli przewozów nienormatywnych i ich omówienie. Obowiązki kierowcy w zakresie przewozów nienormatywnych. Co sprawdzają organy kontrolne w czasie kontroli przewozów nienormatywnych? Sankcje za brak przestrzegania przepisów w przewozach nienormatywnych. Przykłady kontroli przewozów nienormatywnych. Film.

Moduł 7 - Filmy

Filmy prezentujące nagrane przez przewoźników ilustrujące przebieg realizacji rzeczywiście wykonanych przewozów nienormatywnych.

Moduł 8 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów nienormatywnych

Podstawowe pojęcia w przewozach nienormatywnych i ich zdefiniowanie.

Moduł 9 - Testy ćwiczebne

Testy ćwiczebne sprawdzające stan wiedzy osoby szkolonej nabytej na szkoleniu.

Moduł 10 - Test egzaminacyjny

Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Spis treści podręcznika

 1. Wstęp

 2. Definicje i normy

 3. Podział ładunków nienormatywnych
  Pojazdy nienormatywne

 4. Dokumenty w przewozach nienormatywnych

 5. Zezwolenia w przewozach nienormatywnych

  • Zezwolenie kategorii I

  • Zezwolenie kategorii II

  • Zezwolenia kategorii III, IV, V i VI

  • Zezwolenie kategorii VII

 6. Organizacja przewozów nienormatywnych

  • Czynności przygotowawcze

  • Rozpoznanie zadania

  • Dobór środka transportu

  • Ustalenie trasy przewozu

  • Załatwienie zezwolenia na przewóz

  • Dobór urządzeń i narzędzi do obsługi przewozu

  • Dobór mocowań i zabezpieczeń

  • Dobór ekipy załadunkowej i wyładunkowej

  • Opracowanie technologii transportu

  • Przygotowanie pojazdu do przewozu

   • Podstawienie pojazdu

   • Załadunek pojazdu

   • Zabezpieczenie ładunku

   • Przygotowanie transportu i pobieranie wymaganych dokumentów

  • Realizacja przewozu

   • Zezwolenie na przewóz

   • Trasa przewozu

   • System zabezpieczeń przy przewozie ładunku nienormatywnego

   • System nadzoru przy przewozie ładunku nienormatywnego

  • Rozładunek

 7. Ładunki nienormatywne – Przewozy kombinowane

 8. Kontrole w przewozach nienormatywnych

 9. Przewozy nienormatywne w innych krajach

 10. Podsumowanie

 11. Źródła

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.