Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy ładunków nienormatywnych (szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) - cena brutto za osobę307.5001-01-2021 - 31-12-2025
7-jpgPrzewozy nienormatywne to przewozy przekraczające dopuszczalne wymiary pojazdów, ich masy całkowite lub naciski osi na jezdnię. Większość z tych przewozów stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Albo nie mieszczą się w szerokości pasa drogi powodując zakłócenie ruchu drogowego, albo powodują niszczenie nawierzchni drogi z powodu jej przeciążenia. Dlatego każdy taki przewóz wymaga zgody odpowiednich władz, a jego realizacja bez tej zgody kończy się nałożeniem kar na przewoźnika.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

 1. załadowców (nadawców, odbiorców i spedytorów),
 2. przewoźników i kierowców zajmujących się zawodowo przewozem ładunków nienormatywnych.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie osoby szkolonej z przepisami dotyczącym wykonywania przewozów nienormatywnych i wymaganiami, jakie przewoźnik musi spełnić, aby t przewozy realizować, a w szczególności wyjaśnienie uczestnikom szkolenia:

 1. co to jest przewóz normatywny i nienormatywny?,
 2. co to jest pojazd nienormatywny?,
 3. zasady rejestracji pojazdów nienormatywnych,
 4. jakie są zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych, kto je wydaje i w jakich sytuacjach są wymagane?,
 5. kiedy przewóz nienormatywny musi być pilotowany i w jaki sposób ma być wykonany pilotaż,
 6. omówienie zasad organizacji przewozu nienormatywnego.

Sposób prowadzenia i czas szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin.

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej: 4 dni (tempo szkolenia reguluje osoba szkolona - w każdej chwili może przerwać szkolenie lub je wznowić w ciągu 4 dni dostępu).

Miejsce, termin i cena szkolenia

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca).

Termin szkolenia: dowolny - do uzgodnienia z osobą szkoloną (każda osoba szkolona jest indywidualnie).

Cena szkolenia: 307,50 zł brutto. (250 zł netto + 23% VAT)

Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

Udostępnienie szkolenia: po wpłynięciu:

 1. należności realizowanej przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
 2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia).
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (4 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Słownik multimedialny podstawowych pojęć w tematyce szkolenia.
 5. Test egzaminacyjny z wiedzy nabytej w szkoleniu - test składający się z 10 pytań; każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi z jedną odpowiedzią prawidłową; po rozwiązaniu testu natychmiastowy wynik - 60% odpowiedzi prawidłowych zalicza test; możliwość wielokrotnego losowania; pierwszy test zaliczony pozytywnie kończy szkolenie, ale nie zamyka go - można dalej przeglądać i słuchać slajdy i słownik do czasu zakończenia dostępu do platformy szkoleniowej).
 6. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).
 7. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z twórcą szkolenia i zadawania mu pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).
 8. Materiały szkoleniowe: elektroniczny dostęp do podręcznika naszego autorstwa "Przewozy ładunków nienormatywnych" (stron: 63).

Wymagania wobec osób szkolonych

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Program szkolenia

Moduł 1 - Informacje wstępne
Podstawy prawne wykonywanie przewozów nienormatywnych. Definicja przewozu normatywnego i charakterystyka jego parametrów. Definicja przewozu nienormatywnego i podstawowych pojęć występujących w przewozach nienormatywnych. Właściwości przewozu nienormatywnego. Wpływ rodzaju drogi na kwalifikację przewozu nienormatywnego..

Moduł 2 - Pojazdy nienormatywne

Rodzaje pojazdów, naczep i przyczep nienormatywnych oraz ich omówienie. Zasady dopuszczanie do ruchu pojazdu nienormatywnego. Uzyskiwanie odstępstwa od warunków technicznych spełnianych wymaganych wobec pojazdów. Homologacja typu pojazdów nienormatywnych i jej omówienie.

Moduł 3 - Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych

Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego. Kategorie zezwoleń na przewozy nienormatywne i ich omówienie. Warunki przejazdu przewozu nienormatywnego.

Moduł 4 - Organizacja przewozów nienormatywnych

problemy związane z organizacją i realizacją przewozów nienormatywnych. Zasady i etapy organizacji przewozów nienormatywnych. Czynności poprzedzające przewóz, a w tym rozpoznanie zadania przewozowego, dobór środka transportu i trasy przewozu, urządzeń i narzędzi do obsługi procesu, mocowania i zabezpieczenia ładunku, ekipy załadunkowej i wyładunkowej. Uzyskanie zezwolenia na przewóz nienormatywny. Opracowanie technologii transportu i przygotowanie dokumentacji. Warunki i zasady pilotowania przewozu nienormatywnego. Załadunek, przewóz i rozładunek ładunku nienormatywnego. Film pokazowy.

Moduł 5 - Przewozy nienormatywne w transporcie kombinowanym

Definicja transportu kombinowanego. Dlaczego transport kombinowany jest preferowany w przewozach nienormatywnych? Przykłady nienormatywnych przewozów w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym, morskim i lotniczym. Film.

Moduł 6 - Kontrole drogowe przewozów nienormatywnych

Kiedy jest dozwolony przewóz nienormatywny? organy mające uprawnienia do kontroli przewozów nienormatywnych i ich omówienie. Obowiązki kierowcy w zakresie przewozów nienormatywnych. Co sprawdzają organy kontrolne w czasie kontroli przewozów nienormatywnych? Sankcje za brak przestrzegania przepisów w przewozach nienormatywnych. Przykłady kontroli przewozów nienormatywnych. Film.

Moduł 7 - Filmy

Filmy prezentujące nagrane przez przewoźników ilustrujące przebieg realizacji rzeczywiście wykonanych przewozów nienormatywnych.

Moduł 8 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów nienormatywnych

Podstawowe pojęcia w przewozach nienormatywnych i ich zdefiniowanie.

Moduł 9 - Testy ćwiczebne

Testy ćwiczebne sprawdzające stan wiedzy osoby szkolonej nabytej na szkoleniu.

Moduł 10 - Test egzaminacyjny

Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Spis treści podręcznika (materiałów szkoleniowych)

 1. Wstęp

 2. Definicje i normy

 3. Podział ładunków nienormatywnych
  Pojazdy nienormatywne

 4. Dokumenty w przewozach nienormatywnych

 5. Zezwolenia w przewozach nienormatywnych

  • Zezwolenie kategorii I

  • Zezwolenie kategorii II

  • Zezwolenia kategorii III, IV, V i VI

  • Zezwolenie kategorii VII

 6. Organizacja przewozów nienormatywnych

  • Czynności przygotowawcze

  • Rozpoznanie zadania

  • Dobór środka transportu

  • Ustalenie trasy przewozu

  • Załatwienie zezwolenia na przewóz

  • Dobór urządzeń i narzędzi do obsługi przewozu

  • Dobór mocowań i zabezpieczeń

  • Dobór ekipy załadunkowej i wyładunkowej

  • Opracowanie technologii transportu

  • Przygotowanie pojazdu do przewozu

   • Podstawienie pojazdu

   • Załadunek pojazdu

   • Zabezpieczenie ładunku

   • Przygotowanie transportu i pobieranie wymaganych dokumentów

  • Realizacja przewozu

   • Zezwolenie na przewóz

   • Trasa przewozu

   • System zabezpieczeń przy przewozie ładunku nienormatywnego

   • System nadzoru przy przewozie ładunku nienormatywnego

  • Rozładunek

 7. Ładunki nienormatywne – Przewozy kombinowane

 8. Kontrole w przewozach nienormatywnych

 9. Przewozy nienormatywne w innych krajach

 10. Podsumowanie

 11. Źródła

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowcy

 

Dr inż. Bogusław Madej

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.