Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Pakiet Mobilności (szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania29.4005-04-2021 - 31-12-2026
29-jpgUnia Europejska w połowie 2020 roku ogłosiła zestaw przepisów składających się na Pakiet Mobilności w międzynarodowym transporcie drogowym.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Szkolenie kierujemy do przewoźników, spedytorów i kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy rzeczy.

Jaki jest cel szkolenia?

 

Unia Europejska w połowie 2020 roku ogłosiła zestaw przepisów składających się na Pakiet Mobilności w międzynarodowym transporcie drogowym. 

 

CELEM SZKOLENIA JEST szczegółowe zapoznanie osoby szkolonej z przepisami Pakietu Mobilności i terminami jego wdrażania. Omówione zmiany w przepisach o czasie pracy kierowców, użytkowaniu tachografów, dostępie do rynku międzynarodowych przewozów rzeczy, stosowaniu przewozów kabotażowych i delegowaniu kierowców w przewozach po obszarze Unii Europejskiej. Podano również wiele przykładów stosowania przewozów bilateralnych, multidrop i cross-trade oraz kabotażu ze wskazaniem, w których przewozach kierowca musi, albo nie musi być delegowany i w jaki sposób musi być wynagradzany.

Sposób prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  4 godziny.

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej: 5 dni (tempo szkolenia reguluje osoba szkolona - w każdej chwili może przerwać szkolenie lub je wznowić w ciągu 5 dni dostępu).

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

  1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia".
  2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (4 dni) do szkolenia się.
  3. Prezentację multimedialną (moduł ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
  4. Dostęp do elektronicznej książki (ebook - 40 stron) "Pakiet Mobilności".
  5. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).
  6. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z twórcą szkolenia i zadawania mu pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).

Wymagania

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Cena szkolenia

Cena szkolenia: 246 zł brutto.

Należność należy wpłacić: za pośrednictwem tPay przez stronę internetową https://szkolenia.atut-bm.pl/regrkt.html?op=1&eid=40 (zalecane) lub bezpośrednio na konto bankowe na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427 ( w tym przypadku na email bmadej@atutu-bm.pl  należy przesłać nazwisko i imię, email, numer telefonu oraz dane do faktury, a także potwierdzenie wpłaty.

Udostępnienie szkolenia: po uzyskaniu informacji o zapłacie należności.

Terminy i miejsca szkolenia

Termin szkolenia: ustala samodzielnie osoba szkolona - my dostosowujemy się do tego terminu.

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca)

Program szkolenia oraz spis treści książki elektronicznej

 

INFORMACJE OGÓLNE
POWÓD WPROWADZENIA PAKIETU MOBILNOŚCI
CO ZAWIERA PAKIET MOBILNOŚCI?
     Zmiany w czasie jazdy i odpoczynków kierowców

          Zmiany wprowadzone od 20-08-2022 r.
                 Przerwa 45-minutowa w jeździe w załodze kilkuosobowej
                 Odbiór odpoczynków tygodniowych

                 Wykorzystanie odpoczynków na promie lub platformie pociągu

                 Odstępstwa od norm dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
                 Okresowy powrót kierowcy do bazy macierzystej lun miejsca zamieszkania
          Zmiany wprowadzone od 31-12-2024 r.
          Zmiany wprowadzone od 1-07-2026 r.
     Zmiany w zakresie użytkowania tachografów
          Zmiany w użytkowaniu tachografów analogowych
          Zmiany w użytkowaniu tachografów cyfrowych I generacji
                 Historia tachografów cyfrowych I generacji

                 Obowiązki kierowców w tachografach cyfrowych I generacji od 2-02-2022 r.
          Zmiany w inteligentnych tachografach cyfrowych II generacji (smart I i smart II)
                 Zmiany w użytkowaniu inteligentnych tachografów cyfrowych II generacji (smart I) 
                 Zmiany w użytkowaniu inteligentnych tachografów cyfrowych II generacji (smart II)

                 Wymuszenie wymiany tachografów starszego typu na inteligentne tachografy cyfrowe II generacji (smart II)

                 Zmiany w kartach tachograficznych

     Definicje rodzajów przewozów międzynarodowych po obszarze Unii Europejskiej w ujęciu Pakietu Mobilności

     Zmiany w zakresie dostępu do rynku transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej

           Zmiany w spełnianiu wymagań dobrej reputacji

                 Obecne warunki spełniania wymagań dobrej reputacji

                 Co zmienia Pakiet Mobilności w zasadach spełniania warunków dobrej reputacji?

           Zmiana definicji siedziby firmy

           Profesjonalizacji rynku transportu lekkiego

           Zwiększenie utrudnień w wykonywaniu przewozów kabotażowych

                 Wykonywanie przewozów kabotażowych wg dotychczasowych przepisów

                 Zmiany Pakietu Mobilności w zakresie przewozów kabotażowych

                 Najważniejsze błędy przy wykonywaniu przewozów kabotażowych (przykłady)

           Zwiększenia utrudnień w zakresie delegowania kierowców

                 Dotychczasowa praktyka w zakresie delegowania kierowców

                 Zmiany w zakresie delegowania kierowców

           Zasady wynagradzania kierowców delegowanych

                 Dotychczasowe zasady wynagradzania kierowców delegowanych

                 Nowe zasady wynagradzania kierowców delegowanych

           Zasady wynagradzania kierowców pozostałych

BIBLIOGRAFIA

 

RODO

 

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowców

 

Nasi wykładowcy posiadają umiejętności pedagogiczne i gruntowną wiedzę transportową, którą przekazują na szkoleniach. Właściciel firmy dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.