Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Pakiet Mobilności (Ebook)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania29.4001-02-2021 - 01-02-2026
26-jpgW książce omówiono zasady Pakietu Mobilności wrażanego przez Unię Europejską w międzynarodowych przewozach rzeczy. Objętość książki - 86 stron.

Czym jest ebook i do kogo jest skierowany?

 

Ebook to elektroniczna wersja książek papierowych przedstawiona na ekranie komputera. Udostępniamy jest zawsze w wersji kolorowej, co ułatwia ich czytanie. Niniejszy ebook jest książką omawiającą w sposób tekstowo-graficzny przepisy i normy zdefiniowane w unijnych rozporządzenia dotyczących Pakietu Mobilności wprowadzonego w międzynarodowych drogowych przewozach rzeczy..

 

Książka skierowana jest do:
- kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy,
- osób zarządzających międzynarodowym transportem drogowym rzeczy,
- przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy,
- spedytorów zlecających przewozy przewoźnikom drogowym w międzynarodowych przewozach drogowych rzeczy,
- osób rozliczających czas pracy kierowców,
- ośrodków szkolących kierowców i przewoźników w międzynarodowych przewozach rzeczy..

 

Dostęp do podręcznika: 20 dni od daty uruchomienia dostępu.

Jaki jest cel książki?

 

CELEM książki jest przybliżenie czytelnikowi treści i zasad wdrażania Pakietu Mobilności w międzynarodowych drogowym przewozach rzeczy.

Cena i czas dostępu do książki

 

Cena dostępu: 29,40 zł brutto. (28,00 zł netto + 5% VAT)
Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

  1. przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) - dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
  2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto  bankowe (w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427) lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Czas dostępu do książki: przez okres 20 dni od dnia uruchomienia dostępu.

Spis treści podręcznika - objętość podręcznika 86 stron

 

INFORMACJE OGÓLNE
POWÓD WPROWADZENIA PAKIETU MOBILNOŚCI
CO ZAWIERA PAKIET MOBILNOŚCI?
     Zmiany w czasie jazdy i odpoczynków kierowców

          Zmiany wprowadzone od 20-08-2022 r.
                 Przerwa 45-minutowa w jeździe w załodze kilkuosobowej
                 Odbiór odpoczynków tygodniowych

                 Wykorzystanie odpoczynków na promie lub platformie pociągu

                 Odstępstwa od norm dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
                 Okresowy powrót kierowcy do bazy macierzystej lun miejsca zamieszkania
          Zmiany wprowadzone od 31-12-2024 r.
          Zmiany wprowadzone od 1-07-2026 r.
     Zmiany w zakresie użytkowania tachografów
          Zmiany w użytkowaniu tachografów analogowych
          Zmiany w użytkowaniu tachografów cyfrowych I generacji
                 Historia tachografów cyfrowych I generacji

                 Obowiązki kierowców w tachografach cyfrowych I generacji od 2-02-2022 r.
          Zmiany w inteligentnych tachografach cyfrowych II generacji (smart I i smart II)
                 Zmiany w użytkowaniu inteligentnych tachografów cyfrowych II generacji (smart I) 
                 Zmiany w użytkowaniu inteligentnych tachografów cyfrowych II generacji (smart II)

                 Wymuszenie wymiany tachografów starszego typu na inteligentne tachografy cyfrowe II generacji (smart II)

                 Zmiany w kartach tachograficznych

     Definicje rodzajów przewozów międzynarodowych po obszarze Unii Europejskiej w ujęciu Pakietu Mobilności

     Zmiany w zakresie dostępu do rynku transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej

           Zmiany w spełnianiu wymagań dobrej reputacji

                 Obecne warunki spełniania wymagań dobrej reputacji

                 Co zmienia Pakiet Mobilności w zasadach spełniania warunków dobrej reputacji?

           Zmiana definicji siedziby firmy

           Profesjonalizacji rynku transportu lekkiego

           Zwiększenie utrudnień w wykonywaniu przewozów kabotażowych

                 Wykonywanie przewozów kabotażowych wg dotychczasowych przepisów

                 Zmiany Pakietu Mobilności w zakresie przewozów kabotażowych

                 Najważniejsze błędy przy wykonywaniu przewozów kabotażowych (przykłady)

           Zwiększenia utrudnień w zakresie delegowania kierowców

                 Dotychczasowa praktyka w zakresie delegowania kierowców

                 Zmiany w zakresie delegowania kierowców

           Zasady wynagradzania kierowców delegowanych

                 Dotychczasowe zasady wynagradzania kierowców delegowanych

                 Nowe zasady wynagradzania kierowców delegowanych

           Zasady wynagradzania kierowców pozostałych

BIBLIOGRAFIA

RODO

 

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po pierwszym dostępie do platformy i wpisaniu swoich danych w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

O autorze

Dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.