Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Osoba zarządzająca transportem drogowym rzeczy szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) - cena brutto za osobę553.5031-12-2022 - 31-12-2023
30-jpgSzkolenie przewidziane jest dla osób będących lub zamierzających być osobami zarządzającymi transportem drogowym rzeczy. Zawiera wiedzę niezbędną dla tych osób.

INFORMACJE O SZKOLENIU


Do kogo skierowane jest szkolenia?

 

Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły w transporcie pojęcie osoby zarządzającej transportem drogowym rzeczy, który może być zatrudniony u przewoźnika drogowego, jako dyplomowany kierownik transportu drogowego rzeczy. Wymienione przepis zdefiniowały zakres wiedzy, jaką musi posiadać osoba zarządzająca transportem drogowym, a wiedza ta musi być poparta uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych (takiego samego, jak dla przewoźnika drogowego rzeczy) oraz dodatkowej wiedzy, jaka jest wymagana od kierowców zawodowych.

Osoba zarządzająca transportem drogowym może być zatrudniona u przewoźnika w ramach umowy o pracę lub działać na jego rzecz w ramach umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia). W pierwszym przypadku osoba zarządzająca transportem może zarządzać wszystkim pojazdami przewoźnika drogowego i wszystkimi jego kierowcami. W drugim przypadku swoje usługi osoba zarządzająca transportem drogowym rzeczy może świadczyć swoje usługi nie więcej niż 4 przewoźnikom i zarządzać łącznie nie więcej niż 50-cioma pojazdami i kierowcami.

Jakie warunki są wymagane, aby zostać osobą zarządzającą transportem drogowym?

 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 oraz polska ustawa o transporcie drogowym definiują dwa warunki, które muszą być spełnione, aby uzyskać uprawnienia osoby zarządzającej transportem drogowym:

 1. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego rzeczy.

 2. Dobrą reputację zawodową (niekaralność sądowa w określonych rodzajach prawa zdefiniowanych w przepisach).

Ponadto musi:

 1. w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi przedsiębiorstwa transportowego,
 2. ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą,
 3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Miejsce, termin, czas trwania i dostępu oraz cena szkolenia

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym w dowolnym miejscu. w którym jest komputer i dostęp do Internetu. 

Termin szkolenia: do uzgodnienia z osobą szkoloną.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin.

Czas dostępu do szkolenia: 15 dni od momentu udostępnienia..

Cena szkolenia: 553,50 PLN (450 PLN netto + 23% VAT).

Należność należy wpłacić:

 1. przez niniejszą stronę internetową z płatnością przez tPay (klawisz na dole strony ZAPIS SIĘ) lub
 2. bezpośrednio na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427 podając jednocześnie:
  • nazwę szkolenia,
  • nazwisko i imię,
  • telefon (do kontaktu),
  • email (do wysyłki instrukcji szkolenia i przesłania faktury),
  • dane do faktury (nazwa firmy i NIP - dla faktury na firmę albo adres zamieszkania - dla faktury imiennej).

Udostępnienie szkolenia: po wpływie należności na konto bankowe lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia bankowego wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl.

Co oferujemy na szkoleniu?

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

W ramach szkolenia udostępniamy internetową platformę szkoleniową na okres 15 dni, a na niej:.

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia).
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (30 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Testy ćwiczebne i egzaminacyjne jednokrotnego wyboru (34 pytania; 3 odpowiedzi do każdego pytania w tym 1 odpowiedź prawidłowa) losowane z bazy ponad 950 pytań. Układ i ilość pytań w teście są identyczne, jak na egzaminie. Każdy rozwiązany test daje możliwość porównania odpowiedzi osoby uczącej się z odpowiedziami prawidłowymi - pokazane są wszystkie błędy w rozwiązanym teście, a do nich odpowiedzi prawidłowe.
 5. Elektroniczne materiały pomocnicze zawierające:
  • słownik pojęć i nowości pokazujących się w testach na egzaminie,
  • dostęp do bazy wiedzy zawierającej przepisy prawne i dodatkową poszerzoną wiedzę w temacie szkolenia,
  • zawsze prawnie aktualny elektroniczny dostęp do podręcznika naszego autorstwa "Osoba zarządzająca transportem drogowym" (stron: 482 strony).
 6. W czasie szkolenia osoba szkolona ma dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z wykładowcami i zadawania pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (Bogusław Madej - tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).

 7. Po zakończeniu szkolenia - wystawienie świadectwa ukończenia szkolenia (format A4).

Wymagania

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Jak obsługujemy osoby szkolone?

 1. Udostępniamy pełną aktualną wiedzę..
 2. Zapewniamy stałą komunikację między wykładowcami i osobami szkolonymi za pomocą wewnętrznego komunikatora, telefonu (Bogusław Madej - tel.: 690 936 501) i ogólnodostępnej poczty telefonicznej (bmadej@atut-bm.pl),.
 3. Zapewniamy nadzór nad szkoleniem każdej osoby szkolonej i pełną pomoc w wyjaśnianiu problemów.

Nasz cel szkoleniowy

Naszym celem jest poszerzenie wiedzy osób zarządzających transportem do zakresu wymaganej na tym stanowisku pracy. 

Program szkolenia

 1. Osoba zarządzająca transportem drogowym.
 2. Zarządzanie flotą pojazdów.
  • Wymagania techniczne wobec pojazdów ciężarowych w przewozach rzeczy.
  • Ergonomia pracy kierowców.
  • Zasady eksploatacji samochodów ciężarowych.
  • Ubezpieczenia komunikacyjne.
  • Ekologia w transporcie.
 3. Zarządzanie kierowcami.
  • Predyspozycje kierowców.
   • Ważność zmysłów w pracy kierowcy.
   • Zmęczenie w pracy kierowcy.
   • Wpływ snu na prace kierowcy.
   • Wpływ alkoholu na pracę kierowcy.
   • Wpływ leków psychotropowych i narkotyków na pracę kierowcy.
   • Biorytmy w pracy kierowcy.
   • Wpływ pogody na prace kierowcy.
   • Typy osobowości ludzi i ich wpływ na pracę kierowcy.
  • Bezpieczeństwo pracy kierowców.
   • Wymagania wobec kierowców.
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy kierowcy.
   • Profilaktyka BHP.
   • Zasady zachowania się kierowców w wypadku drogowym.
   • Ergonomia pracy kierowców.
 4. Zarządzanie transportem drogowym.
  • Przepisy cywilno-prawne.
   • Prawo cywilne.
   • Upadłość przedsiębiorstwa.
  • Prawo pracy i socjalne.
   • Elementy prawa pracy.
   • Unijne przepisy o czasie pracy kierowców.
   • Polskie przepisy o czasie pracy kierowców.
   • Tachografy analogowe.
   • Tachografy cyfrowe.
  • Rozliczenia finansowo-księgowe.
   • Bankowe rozliczenia finansowe.
   • Rachunkowość.
   • Podatki i opłaty.
  • Zasady dopuszczania do rynku transportu drogowego rzeczy.
   • Podstawy prawne dotyczące przewozów rzeczy.
   • Zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
   • Zasady dopuszczenia do rynku przewozów rzeczy.
   • Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach rzeczy.
   • Umowy międzynarodowe w przewozach rzeczy.
   • Zasady wykonywania kabotażu w przewozach rzeczy.
  • Uzyskiwanie zezwoleń.
   • Wizerunek firmy.
   • Marketing.
   • Negocjacje.
   • Kalkulacja usług przewozowych.
   • Krajowe i międzynarodowe warunki dostaw w przewozach rzeczy.
  • Realizacja przewozów.
   • Dokumenty w transporcie drogowym rzeczy.
   • Krajowy list przewozowy.
   • Konwencja i list przewozowy CMR.
   • System i karnet TIR.
   • Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków.
   • Ograniczenia przewozów w ruchu drogowym.
   • Fakturowanie usług przewozowych.
   • Ubezpieczenia transportowe.
  • Przewozy specjalizowane.
   • Specjalizacja w przewozach rzeczy.
   • Przewozy towarów niebezpiecznych ADR.
   • Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się ATP.
   • Przewozy odpadów.
   • Przewozy zwierząt.
   • Przewozy nienormatywne.
   • Przewozy kombinowane.
 5. Kontrole w transporcie drogowym.
  1. Kontrole drogowe czasu pracy i tachografów.
  2. Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego w przewozach rzeczy.
  3. Pozostałe kontrole w transporcie drogowym.
  4. Katalog kar w przewozach drogowych dla osoby zarządzającej transportem drogowym.
 6. Materiały pomocnicze ( w tym podręcznik elektroniczny).
 7. Testy ćwiczebne.
 8. Test egzaminacyjny.

Spis treści podręcznika

 

OSOBA ZARZĄDZAJĄCA TRANSPORTEM DROGOWYM
     Wymagania wobec osoby zarządzającej transportem drogowym
          Dobra reputacja osoby zarządzającej transportem drogowym
          Certyfikat kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym
ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW
     Parametry techniczne pojazdów
     Ergonomia na stanowisku pracy kierowcy
     Utrzymanie stanu technicznego pojazdów
          Rejestracja pojazdów
               Wymaganie przedrejestracyjne wobec nowych pojazdów
               Wymaganie przedrejestracyjne wobec używanych pojazdów
               Rejestracja pojazdów
          Zasady eksploatacji pojazdów
               Obsługa pojazdów
               Naprawy pojazdów
               Zużycie pojazdów
     Ubezpieczenia komunikacyjne
          Ubezpieczenie OC w ruchu drogowym
          Ubezpieczenie „Zielona Karta”
          Ubezpieczenie AC komunikacyjne
          Ubezpieczenie NNW
          Ubezpieczenie Car Assistance
     Ekologia w transporcie drogowym
ZARZĄDZANIE KIEROWCAMI
     Obowiązki kierowcy zawodowego
          Charakterystyka zawodu kierowcy
          Czynności kontrolne kierowcy samochodu ciężarowego
          Czynności kontrolne kierowcy autobusu dalekobieżnego
     Kierowca jako czynnik ludzki w transporcie drogowym
          Predyspozycje kierowcy
          Cechy i umiejętności marketingowe kierowcy
     Bezpieczeństwo pracy kierowców
          Wymagania prawne wobec kierowców
               Posiadanie wymaganego prawa jazdy
               Posiadanie kwalifikacji zawodowych
          Zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy
               Zagrożenia ze strony substancji szkodliwych związanych z pojazdem
               Zagrożenia związane z wykonywaniem przewozów
               Zagrożenia związane z ruchem drogowym
               Zagrożenia wywołane warunkami atmosferycznymi
          Bezpieczeństwo ruchu drogowego
               Wpływ kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego
               Zachowanie kierowcy w wypadku drogowym
               Zachowanie kierowcy w przypadku pożaru pojazdu lub ładunku
     Ekodriving jako narzędzie jazdy ekologicznej i defensywnej
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM
     Przepisy cywilno-prawne
          Umowy cywilno-prawne
          Upadłość przedsiębiorstwa
     Prawo pracy i socjalne
          Elementy prawa pracy
               Informacje ogólne
               Umowy o pracę
               Wynagrodzenie i jego ochrona oraz inne świadczenia
               Obowiązki pracodawcy
               Prawa i obowiązki pracowników
               Odpowiedzialność pracowników
               Czas pracy pracowników
               Praca pracowników w niedziele i święta
               Podróże służbowe
               Urlopy pracownicze
          Czas pracy kierowców
               Definicja czasu pracy kierowców
               Systemy czasu pracy
               Unijne normy czasu pracy kierowców
                    Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu
                    Normy czasu odpoczynku kierowcy
                    Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób
                    Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006
         Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km
                    Przerwy socjalne w pracy kierowców
                    Nocna praca kierowców
                    Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
                    Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
          Tachografy
               Tachografy analogowe
               Tachografy cyfrowe
          Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy
          Eksploatacja tachografów
               Eksploatacja tachografów - Obowiązki pracodawcy
               Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy
     Rozliczenia finansowo-księgowe
          Bankowe rozliczenia finansowe
               Rozliczenia gotówkowe
               Rozliczenia bezgotówkowe
         Rachunkowość
               Księgowość
               Koszty w transporcie
               Kalkulacja działalności gospodarczej
               Sprawozdawczość finansowa
               Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości
          Podatki
               Podatki związane z majątkiem trwałym
               Podatki związane z eksploatacją pojazdów
               Podatki związane z działalnością gospodarczą
     Zasady dopuszczania do rynku transportowego
          Zasady zakładania działalności gospodarczej
          Zasady dopuszczania do krajowego rynku transportowego osób lub rzeczy
          Zasady dopuszczania do międzynarodowego rynku transportowego osób i rzeczy
          Dodatkowe warunki dopuszczania do wykonywania transportu drogowego osób
               Rodzaje przewozów osób
               Zasady dopuszczania do krajowego rynku transportowego osób wg ustawy o transporcie drogowym
               Zasady dopuszczania do krajowego rynku transportowego osób wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
                    Transport zbiorowy użyteczności publicznej
                    Transport zbiorowy niemający statusu użyteczności publicznej

               Zasady dopuszczania do przewozów osób w międzynarodowym publicznym transporcie drogowym wg nowych przepisów
          Dodatkowe warunki dopuszczenia wykonywania transportu drogowego rzeczy
               Dodatkowe warunki dopuszczenia do wykonywania krajowego  transportu drogowego rzeczy
               Dodatkowe warunki dopuszczania do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy
ZASADY WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO
     Podstawy prawne wykonywania transportu drogowego
          Podstawy prawne wykonywania transportu drogowego osób
               Umowa przewozu osób
               Umowa przewozu bagażu
               Prawa pasażerów
               Honorowanie ulg obywateli
               Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej
          Podstawy prawne wykonywania transportu drogowego rzeczy
          Wykonywanie przewozów kabotażowych
          Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej
          Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej
          Pakiet Mobilności
               Informacje ogólne
               Co zawiera Pakiet Mobilności
               Zmiany dotyczące czasu pracy kierowców i obsługi tachografów
                    Zasady odbierania regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie
                    Powrót kierowcy w określonym czasie do bazy
              Odstępstwa od norm dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
                    Zasady wykorzystywania przerw w załodze kilkuosobowej
                    Rejestracja kraju, do którego wjeżdża kierowca
                    Powrót pojazdu w określonym okresie do bazy macierzystej
                    Rozszerzenie okresu kontroli na drodze
                    Obowiązek posiadania inteligentnych tachografów
               Zmiany dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego
                    Profesjonalizacja rynku transportu lekkiego
                    Nowe warunki związane z wymogiem dobrej reputacji przewoźnika
                    Zwiększenie utrudnień w wykonywaniu kabotażu
                    Kary dla kontrahentów przewoźników
               Zmiany w delegowaniu kierowców i rekompensacie do płacy minimalnej
          Umowy międzynarodowe
               Prawo Unii Europejskiej
               Umowy bilateralne
               Konwencje międzynarodowe
                    Konwencje międzynarodowe w przewozach osób i rzeczy
                    Konwencje międzynarodowe w przewozach osób
                    Konwencje w międzynarodowych przewozach rzeczy
               Warunki dostaw
               Ubezpieczenia transportowe
     Uzyskiwanie zleceń transportowych
          Wizerunek firmy transportowej
               Co to jest wizerunek firmy?
               Metody budowania wizerunku firmy
               Kierowca a wizerunek firmy
          Marketing w firmie transportowej
          Negocjacje w transporcie drogowym
          Kalkulacje usług przewozowych
          Rola informacji i nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu
               Co to jest EDI?
               Techniki elektroniczne
               Systemy komputerowe
               Sieci komputerowe
               Usługi telekomunikacyjne
     Realizacja przewozów
          Wymagane dokumenty przewozowe
          Krajowy list przewozowy
          Międzynarodowy list przewozowy CMR
          System i karnet TIR
          Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków
               Bezpieczeństwo przewozu
               Obowiązki uczestników przewozu
               Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu
                    Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów
                    Ograniczenia ładowania pojazdów
                    Stabilność ładunku
                    Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
               Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

               Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków
          Ograniczenia w ruchu drogowym

          Fakturowanie usług
          Realizacja przewozów specjalizowanych
               Realizacja przewozów specjalizowanych osób
               Realizacja przewozów specjalizowanych rzeczy
                    Przewozy towarów niebezpiecznych
                    Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych
                    Przewozy nienormatywne
                    Przewozy odpadów
                    Przewozy zwierząt
                    Przewozy kombinowane
                    Przewozy towarów wrażliwych
          Reklamacje, roszczenia i odszkodowania
KONTROLE W TRANSPORCIE DROGOWYM
     Kontrole administracyjne
     Kontrole transportowe
     System KREPTD
     Inne kontrole
     Taryfikator kar dla osoby zarządzającej transportem drogowym
BIBLIOGRAFIA

Kwalifikacje wykładowców

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.