Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Osoba zarządzająca transportem drogowym (Ebook)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania63.0016-08-2021 - 31-12-2026
32-jpgKsiążka zawiera informacje niezbędne dla osoby zarządzającej w transporcie drogowy do zarządzania operacjami transportowymi. Objętość książki 482 strony.

Czym jest ebook i do kogo jest skierowany?

Ebook to elektroniczna wersja książek papierowych przedstawiona na ekranie komputera. Udostępniamy je zawsze w wersji kolorowej, co ułatwia ich czytanie. .

Jaki jest cel książki?

CELEM książki jest przybliżenie osobom zarządzającym transportem drogowym przepisów prawa i informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania procesami transportowymi.

Cena i czas dostępu do książki

Cena dostępu: 63,00 zł brutto. (60,00 zł netto + 5% VAT)
Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

  1. przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) - dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
  2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto  bankowe (w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427) lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Czas dostępu do książki: przez okres 60 dni od dnia uruchomienia dostępu.

Spis treści podręcznika - objętość książki 482 strony

SPIS TREŚCI
OSOBA ZARZĄDZAJĄCA TRANSPORTEM DROGOWYM
    Wymagania wobec osoby zarządzającej transportem drogowym
        Dobra reputacja osoby zarządzającej transportem drogowym
        Certyfikat kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym
ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW
    Parametry techniczne pojazdów 21
    Ergonomia na stanowisku pracy kierowcy
    Utrzymanie stanu technicznego pojazdów
        Rejestracja pojazdów
            Wymaganie przedrejestracyjne wobec nowych pojazdów
            Wymaganie przedrejestracyjne wobec używanych pojazdów
            Rejestracja pojazdów
       Zasady eksploatacji pojazdów
            Obsługa pojazdów
            Naprawy pojazdów
            Zużycie pojazdów

    Ubezpieczenia komunikacyjne
        Ubezpieczenie OC w ruchu drogowym
        Ubezpieczenie „Zielona Karta”
        Ubezpieczenie AC komunikacyjne
        Ubezpieczenie NNW
        Ubezpieczenie Car Assistance
    Ekologia w transporcie drogowym
ZARZĄDZANIE KIEROWCAMI
    Obowiązki kierowcy zawodowego
        Charakterystyka zawodu kierowcy
        Czynności kontrolne kierowcy samochodu ciężarowego
        Czynności kontrolne kierowcy autobusu dalekobieżnego
    Kierowca jako czynnik ludzki w transporcie drogowym
        Predyspozycje kierowcy
        Cechy i umiejętności marketingowe kierowcy
    Bezpieczeństwo pracy kierowców
        Wymagania prawne wobec kierowców
            Posiadanie wymaganego prawa jazdy
            Posiadanie kwalifikacji zawodowych
        Zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy
            Zagrożenia ze strony substancji szkodliwych związanych z pojazdem
            Zagrożenia związane z wykonywaniem przewozów
            Zagrożenia związane z ruchem drogowym
            Zagrożenia wywołane warunkami atmosferycznymi
        Bezpieczeństwo ruchu drogowego
            Wpływ kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
           Zachowanie kierowcy w wypadku drogowym
        Zachowanie kierowcy w przypadku pożaru pojazdu lub ładunku
    Ekodriving jako narzędzie jazdy ekologicznej i defensywnej
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM
    Przepisy cywilno-prawne
        Umowy cywilno-prawne
        Upadłość przedsiębiorstwa

    Prawo pracy i socjalne
        Elementy prawa pracy
            Informacje ogólne
            Umowy o pracę
            Wynagrodzenie i jego ochrona oraz inne świadczenia
            Obowiązki pracodawcy
            Prawa i obowiązki pracowników
            Odpowiedzialność pracowników
            Czas pracy pracowników
            Praca pracowników w niedziele i święta
            Podróże służbowe
            Urlopy pracownicze
        Czas pracy kierowców
            Definicja czasu pracy kierowców
            Systemy czasu pracy
            Unijne normy czasu pracy kierowców
                Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu
                Normy czasu odpoczynku kierowcy
                Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób
                Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006
            Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km
            Przerwy socjalne w pracy kierowców
            Nocna praca kierowców
            Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
            Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
        Tachografy
            Tachografy analogowe
            Tachografy cyfrowe
        Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy
        Eksploatacja tachografów
            Eksploatacja tachografów - Obowiązki pracodawcy
            Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy
    Rozliczenia finansowo-księgowe
        Bankowe rozliczenia finansowe
            Rozliczenia gotówkowe
            Rozliczenia bezgotówkowe
        Rachunkowość
            Księgowość
            Koszty w transporcie
            Kalkulacja działalności gospodarczej
            Sprawozdawczość finansowa
            Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości
        Podatki
            Podatki związane z majątkiem trwałym
            Podatki związane z eksploatacją pojazdów
            Podatki związane z działalnością gospodarczą
    Zasady dopuszczania do rynku transportowego
        Zasady zakładania działalności gospodarczej
        Zasady dopuszczania do krajowego rynku transportowego osób lub rzeczy
        Zasady dopuszczenie do międzynarodowego rynku transportowego osób i rzeczy
        Dodatkowe warunki dopuszczania do wykonywania transportu drogowego osób
            Rodzaje przewozów osób
            Zasady dopuszczania do krajowego rynku transportowego osób wg ustawy o transporcie drogowym
            Zasady dopuszczania do krajowego rynku transportowego osób wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
                Transport zbiorowy użyteczności publicznej
                Transport zbiorowy niemający statusu użyteczności publicznej
            Zasady dopuszczania do przewozów osób w międzynarodowym publicznym
transporcie drogowym wg nowych przepisów
        Dodatkowe warunki dopuszczenia wykonywania transportu drogowego rzeczy
             Dodatkowe warunki dopuszczenia do wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy
             Dodatkowe warunki dopuszczania do wykonywania międzynarodowego
transportu drogowego rzeczy
ZASADY WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO
    Podstawy prawne wykonywania transportu drogowego
        Podstawy prawne wykonywania transportu drogowego osób
            Umowa przewozu osób
            Umowa przewozu bagażu
            Prawa pasażerów
            Honorowanie ulg obywateli
            Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej
        Podstawy prawne wykonywania transportu drogowego rzeczy
        Wykonywanie przewozów kabotażowych
            Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej
            Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej
        Pakiet Mobilności
            Informacje ogólne
            Co zawiera Pakiet Mobilności
            Zmiany dotyczące czasu pracy kierowców i obsługi tachografów
                Zasady odbierania regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie
                Powrót kierowcy w określonym czasie do bazy
                Odstępstwa od norm dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
                Zasady wykorzystywania przerw w załodze kilkuosobowej
                Rejestracja kraju, do którego wjeżdża kierowca
                Powrót pojazdu w określonym okresie do bazy macierzystej
            Rozszerzenie okresu kontroli na drodze
                Obowiązek posiadania inteligentnych tachografów
                Zmiany dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego
                Profesjonalizacja rynku transportu lekkiego
                Nowe warunki związane z wymogiem dobrej reputacji przewoźnika
                Zwiększenie utrudnień w wykonywaniu kabotażu
                Kary dla kontrahentów przewoźników
           Zmiany w delegowaniu kierowców i rekompensacie do płacy minimalnej
        Umowy międzynarodowe
            Prawo Unii Europejskiej
            Umowy bilateralne
            Konwencje międzynarodowe
                Konwencje międzynarodowe w przewozach osób i rzeczy
                Konwencje międzynarodowe w przewozach osób
                Konwencje w międzynarodowych przewozach rzeczy

        Warunki dostaw
        Ubezpieczenia transportowe
    Uzyskiwanie zleceń transportowych
        Wizerunek firmy transportowej
            Co to jest wizerunek firmy?
            Metody budowania wizerunku firmy
            Kierowca a wizerunek firmy
       Marketing w firmie transportowej
       Negocjacje w transporcie drogowym
       Kalkulacje usług przewozowych
       Rola informacji i nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu
            Co to jest EDI?
            Techniki elektroniczne
                Systemy komputerowe
                Sieci komputerowe
                Usługi telekomunikacyjne
    Realizacja przewozów
        Wymagane dokumenty przewozowe
        Krajowy list przewozowy
        Międzynarodowy list przewozowy CMR
        System i karnet TIR
        Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków
            Bezpieczeństwo przewozu
            Obowiązki uczestników przewozu
            Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu
                Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów
                Ograniczenia ładowania pojazdów
                Stabilność ładunku
                Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
            Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane
            Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków
        Ograniczenia w ruchu drogowym
        Fakturowanie usług
        Realizacja przewozów specjalizowanych
            Realizacja przewozów specjalizowanych osób
            Realizacja przewozów specjalizowanych rzeczy
                Przewozy towarów niebezpiecznych
                Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych
                Przewozy nienormatywne
                Przewozy odpadów
                Przewozy zwierząt
                Przewozy kombinowane
                Przewozy towarów wrażliwych
        Reklamacje, roszczenia i odszkodowania
KONTROLE W TRANSPORCIE DROGOWYM
    Kontrole administracyjne
    Kontrole transportowe
    System KREPTD
    Inne kontrole
    Taryfikator kar dla osoby zarządzającej transportem drogowym
BIBLIOGRAFIA

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po pierwszym dostępie do platformy i wpisaniu swoich danych w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

O autorze

Dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.