Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Czas pracy kierowców (Ebook)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania29.4001-02-2021 - 31-12-2026
25-jpgW książce omówiono normy czasu pracy kierowców wykonujących transport drogowy. Objętość książki - 88 stron.

Czym jest ebook i do kogo jest skierowany?

Ebook to elektroniczna wersja książek papierowych przedstawiona na ekranie komputera. Udostępniamy je zawsze w wersji kolorowej, co ułatwia ich czytanie. Niniejszy ebook jest książką opisującym zasady stosowania czasu pracy kierowców w transporcie drogowym oraz opisuje zasady Pakietu Mobilności ogłoszony przez Unię Europejską..

Jaki jest cel książki?

CELEM książki jest przybliżenie czytelnikowi przepisów o czasie pracy kierowców i jego rozliczania oraz zasad Pakietu Mobilności i jego wpływu na polski transport międzynarodowy.

Cena i czas dostępu do książki

Cena dostępu: 29,40 zł brutto. (28,00 zł netto + 5% VAT)
Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

  1. przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) - dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
  2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto  bankowe (w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427) lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Czas dostępu do książki: przez okres 30 dni od dnia uruchomienia dostępu.

Spis treści podręcznika - objętość książki 88 stron

INFORMACJE OGÓLNE

DEFINICJE
UNIJNE PRZEPISY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW
     Unijne normy czasu pracy kierowców
          Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu
          Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu
          Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu
          Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
          Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
     Normy czasu odpoczynku kierowcy
          Normy dziennego odpoczynku kierowcy
          Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej
          Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu
          Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy
          Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób
     Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006
     Czas dyspozycji (dyspozycyjności)
          Różnice i zależności pomiędzy dyżurem a okresem dyspozycji

          Przypadek przejść granicznych
     Rozliczanie unijnego czasu pracy
          Rozliczenie unijnego czasu pracy załogi jednoosobowej
          Rozliczanie unijnego czasu pracy załogi dwuosobowej
KRAJOWE PRZEPISY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW
     Podstawy prawne
     Co reguluje ustawa o czasie pracy kierowców?
     Kierowcy
     Doba
     Czas pracy kierowców
          Definicja czasu pracy
          Systemy i normy czasu pracy
          Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków
          kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km
          Praca kierowców w nocy
          Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
          Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
     Przerwy socjalne w pracy kierowców
     Czas dyżuru
     Zasady rozliczania ewidencji czasu pracy kierowcy
          Definicje wymagana w ewidencji czasu pracy kierowców
          Ewidencja czasu pracy kierowcy i rozliczenie wynagrodzenia
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA I KIEROWCY
     Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika
     Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy
KONTROLA I SANKCJE
     Organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy
kierowców
          Inspekcja Transportu Drogowego
          Państwowa Inspekcja Pracy
     Stosowane sankcje
          Sankcje nakładane na kierowcę
          Sankcje nakładane na osobę zarządzającą transportem drogowym
          Sankcje nakładane na przewoźnika
          Skutki sankcji nakładanych na przewoźnika
BIBLIOGRAFIA

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po pierwszym dostępie do platformy i wpisaniu swoich danych w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

O autorze

Dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.