Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Zasady prawidłowego załadunku pojazdu i mocowania ładunku (szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) - cena brutto za osobę393.6029-07-2020 - 01-01-2026
6-jpgW szkoleniu omówiono przepisy nakazujące prawidłowy załadunek pojazdów i mocowanie na nich ładunków w sposób zapobiegający powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i niszczenia dróg przez pojazd z ładunkiem.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

 • załadowców (nadawców, odbiorców i spedytorów)
 • przewoźników i kierowców zajmujących się zawodowo przewozem rzeczy.

Jaki jest cel szkolenia?

Nieprawidłowo załadowany pojazd i niezamocowany lub źle zamocowany na nim ładunek dla załadowcy, przewoźnika i kierowcy może być znacznym ryzykiem podczas transportu towaru powodując zagrożenie w ruchu drogowym, a w szczególności może:

 1. uszkodzić układ jezdny pojazdu, jeżeli ładunek spowoduje przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
 2. niszczyć drogi, jeżeli ładunek będzie nieprawidłowo ułożony na skrzyni ładunkowej pojazdu i spowoduje przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę,
 3. zgubić ładunek, jeżeli będzie niezamocowany lub nieskutecznie zamocowany na pojeździe, co grozi zniszczeniem pojazdu oraz zagrożeniem dla kierowcy i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

W czasie jazdy na ładunek działają znaczne siły bezwładności, których lekceważenie może zakończyć się uszkodzeniem pojazdu i ciężkimi obrażeniami ludzi łącznie z utratą przez nich życia. Z powyższych względów każde niedopatrzenie w zakresie załadunku pojazdu i mocowania na nim ładunku podczas kontroli drogowej prowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego kończy się dotkliwymi karami pieniężnymi nakładanymi na załadowcę, przewoźnika i kierowcę, a w przypadku ofiar w ludziach zaniedbania te są traktowane, jako przestępstwo karne i winni odpowiadają przed prokuratorem i organami sądowymi.

 

CELEM SZKOLENIA JEST zapoznanie osoby szkolonej z obowiązującymi przepisami w zakresie załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków w sposób zapobiegający powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i niszczenia dróg przez pojazd z ładunkiem.

Sposób prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej: 4 dni (tempo szkolenia reguluje osoba szkolona - w każdej chwili może przerwać szkolenie lub je wznowić w ciągu 4 dni dostępu).

Miejsce, termin i cena szkolenia

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca)

Termin szkolenia: ustala samodzielnie osoba szkolona - my dostosowujemy się do tego terminu.

Cena szkolenia: 393,60 zł brutto. (320 zł netto + 23% VAT)

Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

Udostępnienie szkolenia: po wpłynięciu:

 • należności realizowanej przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
 • w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia).
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (4 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Słownik multimedialny podstawowych pojęć w tematyce szkolenia.
 5. Test egzaminacyjny z wiedzy nabytej w szkoleniu - test składający się z 10 pytań; każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi z jedną odpowiedzią prawidłową; po rozwiązaniu testu natychmiastowy wynik - 60% odpowiedzi prawidłowych zalicza test; możliwość wielokrotnego losowania; pierwszy test zaliczony pozytywnie kończy szkolenie, ale nie zamyka go - można dalej przeglądać i słuchać slajdy i słownik do czasu zakończenia dostępu do platformy szkoleniowej).
 6. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).
 7. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z twórcą szkolenia i zadawania mu pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).
 8. Materiały szkoleniowe: elektroniczny dostęp do podręcznika naszego autorstwa "Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym" (stron: 116 stron).

Wymagania wobec osób szkolonych

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Program szkolenia

 1. Moduł 1 - Bezpieczeństwo przewozu
  Bezpieczeństwo drogowe i eksploatacyjne transportu ładunków - omówienie.
 2. Moduł 2 - Obowiązki uczestników przewozu
  Obowiązki i odpowiedzialność załadowcy pojazdu (nadawcy, odbiorcy lub spedytora), przewoźnika i kierowcy w zakresie załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków. Przepisy w sprawie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym.
 3. Moduł 3 - Ograniczenia w ładowaniu pojazdów
  Ograniczenia w ładowaniu pojazdów spowodowane ograniczeniani konstrukcji dróg oraz ograniczeniami wynikającymi z sił bezwładności generowanych przez styl jazdy kierowców.
 4. Moduł 4 - Prawo podatkowe
  Rodzaje i omówienie rodzajów podatków i opłat występujących w transporcie drogowym.
 5. Moduł 5 - Siły bezwładności i ich działanie
  Pojęcie sił bezwładności, skąd się biorą i jakie są skutki ich działania. Sposoby minimalizowania działania siła bezwładności. Plan ładowania pojazdu i jego zastosowanie w ładowaniu pojazdu.
 6. Moduł 6 - Rodzaje mocowania ładunków
  Zasady dopuszczania do sposobów mocowania ładunków. Mocowanie blokowe, dociskowe, odciągowe i mieszane.
 7. Moduł 7 - Osprzęt mocujący i jego rodzaje
  Omówienie rodzajów sprzętu mocującego. Materiały sztauerskie w mocowaniu blokowym. Pasy w mocowaniu dociskowym. Pasy, łańcuchy i liny w mocowaniu odciągowym. Pomocniczy osprzęt mocujący., masy całkowite, naciski osi, przeglądy techniczne, normy ekologiczne pojazdów.
 8. Moduł 8 - Obliczanie ilości pasów w mocowaniu dociskowym
  Zasady wyliczania metodą rachunkową, tablicową i szablonową ilości pasów mocujących w mocowaniu dociskowym zabezpieczających ładunek przed przemieszczaniem i przewróceniem się ładunku w czasie jazdy pojazdu. Przykłady.
 9. Moduł 9 - Mocowanie odciągów w mocowaniu odciągowym
  Zasady wyliczania metodą rachunkową, tablicową i szablonową wytrzymałości odciągów w mocowaniu odciągowym zabezpieczających ładunek przed przemieszczaniem i przewróceniem się ładunku w czasie jazdy pojazdu. Przykłady.
 10. Moduł 10 - Zalecenia IRU w zakresie mocowania ładunków na pojazdach
  Omówienie zaleceń Unii Transportu Drogowego w zakresie mocowania ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu.
 11. Moduł 11 - Film pokazujący zasady prawidłowego mocowania ładunków na pojazdach
 12. Moduł 12 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków
  Podstawowe pojęcia w załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.
 13. Moduł 14 - Test egzaminacyjny
  Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Spis treści podręcznika (materiałów szkoleniowych)

1.  DLACZEGO PRAWIDŁOWY ZAŁADUNEK POJAZDU I MOCOWANIE NA NIM ŁADUNKU JEST KONIECZNOŚCIĄ?

2.  WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE W TRANSPORCIE DROGOWYM.

     a)  Wymagania w transporcie drogowym wobec pojazdów.

     b)  Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.

          ♦  Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg.

          ♦  Ograniczenia wynikające z konstrukcji pojazdów.

          ♦  Ograniczenia wynikające z praw fizyki.

     c)  Siły działające w pojeździe.

          ♦  Siły działające na pojazd i ładunek.

              -  Ciężar pojazdu i naciski osi.

              -  Siła bezwładności.

              -  Jazda na łuku drogi i siła odśrodkowa.

          ♦  Siły utrzymujące ładunek.

              -  Siła tarcia,

              -  Siła zabezpieczenia.

              - Siła napinająca.

          ♦  Która z sił jest najbardziej skuteczne w mocowaniu ładunku?

          ♦  Skutki działania sił w pojeździe.

     d)  Stabilność pojazdu.

     e)  Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów

          ♦  Wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej pojazdu

          ♦  Punkty mocowania ładunku w pojeździe

     f)  Dopuszczalne obciążenie podłogi skrzyni ładunkowej

3.  ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZDÓW.

     a)  Ogólne zasady rozmieszczenia ładunku na pojeździe.

     b)  Środek ciężkości ładunku

     c)  Plan ładowania pojazdu

     d)  Ocena obciążenia osi pojazdu

4.  OPAKOWANIA I ICH ROLA W MOCOWANIU ŁADUNKÓW.

5.  ZASADY PRAWIDŁOWEGO MOCOWANIA ŁADUNKÓW.

     a)  Rodzaje mocowania ładunków.

          ♦  Mocowanie blokowe.

              -  Mocowanie blokowe za pomocą materiałów sztauerskich.

              -  Mocowanie blokowe ładunków za pomocą progów i płyt.

              -  Mocowanie blokowe między rzędami sekcji ładunku.

              -  Mocowanie blokowe za pomocą klinów i łożysk klinowych.

              -  Mocowanie blokowe za pomocą połączeń międzyściennych.

          ♦  Mocowanie ładunku z zastosowaniem odciągów.

              -  Mocowanie dociskowe ładunków.

              -  Mocowanie ładunku odciągami pętlowymi.

              -  Szpringowe mocowanie ładunku.

              -  Mocowanie odciągami przepasującymi ładunek.

              -  Bezpośrednie mocowanie ładunków za pomocą odciągów prostych.

          ♦  Mocowanie ładunku za pomocą ryglowania.

          ♦  Mieszane mocowanie ładunków.

     b)  Rodzaje środków mocujących.

          ♦  Dobór środków mocujących.

          ♦  Pasy mocujące.

          ♦  Łańcuchy mocujące.

          ♦  Liny mocujące.

          ♦  Pomocnicze środki mocowania ładunków.

          ♦  Podstawowe parametry środków mocujących.

     c)  Obliczanie skutecznego mocowania ładunków w pojeździe.

          ♦  Ogólne informacje na temat obliczania skuteczności sposobów obliczania ładunków w pojeździe.

          ♦  Obliczanie skutecznego mocowania ładunków wg normy PN-EN 12195-1:2000.

              -  Dociskowe mocowanie ładunków – obliczanie wytrzymałości pasów.

              -  Pętlowe mocowanie ładunków – obliczanie wytrzymałości odciągów.

              -  Szpringowe mocowanie ładunków - obliczanie.

              -  Bezpośrednie odciągowe mocowanie ładunków - obliczanie.

          ♦  Dociskowe mocowanie ładunków pasami mocującymi wg zaleceń niemieckiej
firmy DOLEZYCH).

              -  Metoda rachunkowa.

              -  Metoda tabelaryczna.

              -  Metoda szablonowa.

          ♦  Dociskowe mocowanie ładunków łańcuchami mocującymi wg zaleceń austriackiej firmy niemieckiej firmy
              PEWAG).

    d)  Obliczanie skutecznego mocowania ładunków odciągami łańcuchowymi wg zaleceń firmy niemieckiej DOLEZYCH.

         ♦  Mocowanie ładunków odciągami po przekątnej – obliczanie wytrzymałości
łańcuchów.

              -  Metoda rachunkowa.

              -  Metoda tablicowa.

              -  Metoda szablonowa.

         ♦  Mocowanie ładunków odciągami ukośnymi – obliczanie wytrzymałości łańcuchów.

         ♦  Mocowanie ładunków odciągami poziomymi – obliczanie wytrzymałości odciągów.

    e)  Kiedy należy stosować odciągi łańcuchowe, a kiedy pasy transportowe?

6.  PODSTAWOWE ZALECENIA IRU DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU POJAZDÓW I MOCOWANIA ŁADUNKÓW.

     a)  Zalecenia ogólne.

          ♦  Zalecenia dotyczące ładowania pojazdu.

          ♦  Zalecenia dotyczące umocowania ładunku w pojeździe.

     b)  Zalecenia szczególne IRU dotyczące załadunku pojazdów i mocowania ładunków.

          ♦  Przewozy ładunków paletowych.

          ♦  Przewozy płyt cienkościennych i blach.

          ♦  Przewozy ładunków sypkich masowych.

          ♦  Przewozy ładunków płynnych masowych.

          ♦  Przewozy ładunków paczkowanych (drobnicy).

          ♦  Przewozy ładunków wiszących.

          ♦  Przewozy elementów walcowych.

          ♦  Przewozy ładunków o znacznej długości.

          ♦  Zasady załadunku drewna wzdłuż osi pojazdu.

          ♦  Zasady załadunku drewna poprzecznie do osi pojazdu.

          ♦  Przewozy dużych ładunków jednostkowych i odlewów.

          ♦  Przewozy innych pojazdów.

          ♦  Przewozy kontenerów.

          ♦  Zasady przewozu zwierząt.

          ♦  Zasady przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się.

          ♦  Zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

7.  UCZESTNICY PRZEWOZU ORAZ ICH OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

      a)  Obowiązki uczestników przewozu wg kodeksu drogowego.

      b)  Obowiązki i odpowiedzialność załadowcy.

      c)  Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika.

      d)  Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna.

      e)  Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy.

8.  LISTA CZYNNOŚCI ŁADOWANIA POJAZDU.

9.  TABELE DO OBLICZANIA ŚRODKÓW MOCUJĄCYCH.

10. Literatura.

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowców

Dr inż. Bogusław Madej

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.